top of page
145293493_170789608155291_84345699666375
Identitat: Bienvenido

Identitat - Carisma:

FINALITAT.

 • Conscienciar, prevenir i atendre situacions de Tràfic de Persones, infància vulnerada i addiccions.

 • Crear el centre d’Acollida Maria i Josep, que atén les necessitats i drets bàsics humans, així com els drets del nen, el jove i la dona.

OBJETIUS:

 • Conscienciar, denunciar i donar resposta a la realitat emergent del tràfic de persones i addiccions, violència de gènere i infància vulnerada.

 • Reconèixer en tota víctima i/o supervivent de Tràfic de persones, addiccions i infància vulnerada el centre de la nostra obra, esforços i desvetllaments.

 • Promoure els drets humans, els drets de la dona, els joves i els infants, així com denunciar, atendre i restaurar tota situació que atempti contra els mateixos.

 • Crear continuïtat i comunió amb la Xarxa “mare” d’Infància Robada a l’Argentina, creant canals de diàleg, restauració i comunió, així com treballar en xarxa amb altres organitzacions i/o fundacions/associacions/xarxes que treballen amb aquestes realitats.

169968339_211635384070713_10063009262907
Identitat: Nosotros

Abraçar la vida amb dignitat

Trencar barreres, obrir portes.

Es propi d’aquesta associació i de tots els que es posin en contacte amb ella contribuir i construir junts un espai de família i comunió, de relacions sanes i sanadores.

L’atenció i acollida de l’associació serà:

 • Centrada en la persona, de manera integral i afectiva.

 • Empàtica, d’escolta activa i pacient.

 • Oberta a tots, sense distinció de gènere, edat ni creença religiosa.

 • Personal i personalitzada. Integral i comunitària.

 • Reparadora i respectuosa. Confidencial.

 • Basada en els drets humans, del nen, del jove i la dona, per portar-los a la seva plenitud.

Una distinció clau en el model d’atenció i acollida serà el treball en equip i la bona comunicació, sempre orientada a favor dels destinataris de l’Associació.

 • Campanya de conscienciació i visibilització sobre el Tràfic de Persones (a nivell digital i capacitacions per a la comunitat en general).

 • Tallers de conscienciació. Xerrades de formació per a adolescents, Joves, Pares i comunitat en general, sobre el bon ús de les xarxes.

 • Prevenció de Grooming i noves formes d'assetjament cibernètic (pornografia, jocs, desafiaments, etc.).

 • Primer contacte i atenció en Xarxa de Víctimes de Tràfic de Persones i Narcotràfic, en qualsevol de les seves variants.

 • Atenció, denúncia i acompanyament a persones i famílies en situació de violència, desaparició i drets vulnerats.

Diseño sin título (2).jpg
ñ.png
 • Escolta i acompanyament a homes i dones en situació de vulnerabilitat, violència i / o exclusió.

 • Projecte Laboral de recerca, acompanyament i inserció laboral d'homes i dones en situació de vulnerabilitat.

 • Tallers motivacionals d'autoestima, resolució de conflictes i maneig de les pors. Treball grupal.

 • Projecte de canguratge, cura de la Infància, que faciliti espais d'autonomia a les mares que no ho disposen.

 • Activitats de suport escolar i lúdiques per a nens i nenes.

 • Projecte d'informàtica per a nens, joves i adults que no tenen accés a casa seva.

 • Trobada per a joves. Compris social i Identitat.

 • Trobades per a Pares.

 • Grups de suport i acompanyament.

 • Risoteràpia.

Identitat: Nuestras causas

Tots podem participar.

La teva aportació sosté aquesta causa,la teva empatia visualitza tanta injustícia, el teu amor torna l'esperança que la Justícia i Dignitat són possible.

Diapositiva1.JPG

SER SOCI

IMG_20210825_221107.jpg

SER VOLUNTARI

Amor que sosté, construeix i es compromet.

 • Empatitzar amb la causa, amb el projecte i les activitats.

 • Ser major d'edat. (Si és un menor, tenir l'autorització del / s tutors).

 • Presentar certificats: Antecedents penals i de delictes de naturalesa sexual (Ministeri de Justícia).

 • Omplir fitxa d'inscripció.

 • Aprovació i compromís en el que estipulen els Estatuts i Reglament de Règim Interior.

 • Si és persona jurídica, certificat de participació de l'òrgan competent.

 • Assistir a l'assemblea anual.

 • Participar en la vida, propostes i decisions de l'Assemblea general.

 • Aportació econòmica anual de 50 €

El voluntariat, el cor de la nostra associació

 • Empatitzar amb la causa, amb el projecte i les activitats.

 • Ser major d'edat. (Si és un menor, tenir l'autorització del / s tutors).

 • Presentar certificats: Antecedents penals i de delictes de naturalesa sexual (Ministeri de Justícia).

 • Omplir fitxa d'inscripció.

 • Aprovació i compromís en el que estipulen els Estatuts i Reglament de Règim Interior.

 • Si és persona jurídica, certificat de participació de l'òrgan competent.

 • Participar activament en l'activitat i compromisos assumits.

 • Participar activament en les capacitacions i / o formació.

 • Acollir i signar el contracte de voluntariat.


897543091.jpg

DONACIONS

La teva aportació marca la diferència i salva vides.

Número de compte.

ES 97 0081 0125 6800 0178 7483

Identitat: Involúcrese
Identitat: Cita

Contacte

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per:

 • Conèixer més sobre el nostre treball.

 • Sol·licitar ajuda i / o formació.

 • Accedir als nostres cursos i / o activitats.

 • Sumar-se com a soci i / o voluntari.

 • Donacions.


Moltes Gràcies!

Carrer Progrés 12.2  (Plaza Pep Jai)

+34 683 366 416

 • Facebook
 • Instagram

¡Gracias por tu mensaje!

Identitat: Contacto

Avisos legals i Web

Política de cookies

Identitat: Aviso legal
bottom of page